Návod k maturitě z VR


1 Seznámení s ovladačem

1 joystick

1 pro posun v menu a pohyb v aplikacích

2 hlavní nabídka menu

1 pouze na levém ovladači

2 otevře menu

3 tlačítko Oculus

1 pouze na pravém ovladači

2 krátký stisk otevře menu

3 dlouhý stisk resetuje orientaci ovladače

4 kryt baterií

1 přitlačit k rukojeti a táhnout dolů

5 tlačítko „úchop“

1 k uchopení předmětu v aplikacích

6 tlačítko „spoušť“

1 k provedení akce (jako Enter na PC)


2 Nastavení brýlí

1 šířka popruhů

 • posunem plastových spon


2 výška popruhu

 • pomocí suchého zipu


3 rozteč čoček

 • možnost tří poloh

 • mírným tahem od nebo ke středu


4 hlasitost

 • kdykoli tlačítkem na spodní části headsetu


3 Nastavení ochranného systému

1 zapnutí headsetu

 • dlouhým stiskem tlačítka vpravo na headsetu


2 přepnutí do nastavení ochranného systému

 • vybrat pole na malé liště nejvíc vlevo

 • pole „Ochranný systém“ vpravo uprostřed


3 výběr režimu

 • stacionární pro práci vsedě


4 nastavení výšky podlahy

 • dotknout se ovladačem podlahy

 • potvrdit hranici podle instrukcí na kartě


5 upravení nastavení

 • kdykoli v aplikaci zobrazit menu a pokračovat dle tohoto postupu


4 Připojení k Wi-Fi

1 výběr Wi-Fi

 • pokud se neobjeví „výběr Wi-Fi“, vyvolat menu vlevo na liště

 • vybrat pole Wi-Fi

 • vybrat síť a zadat heslo


5 Vstup do aplikace Spatial

1 spuštění aplikace

 • vyvolat seznam aplikací kliknutím na ikonu „aplikace“ vpravo

 • vyhledat ikonu Spatial a kliknutím spustit aplikaci


2 vstup do základní místnosti

 • pokud se objeví ikona „unmute“, kliknutím zapněte zvuk

 • v tabulce „spaces“ zvolte záložku „team“

 • klikněte na místnost s názvem „vaše firma workshop“ (nikoli „vaše firma campfire“)


3 po vstupu do základní místnosti

 • nechat zapnutou kameru v Zoomu

 • vypnout mikrofon v Zoomu

 • vypnout zvuk na počítači


6 Úkoly ve Spatial

postupně projít všech 6 úkolů, popsaných na stěnách

1 zamávat na sebe v zrcadle

2 vytvořit post-it (lepík)


3 vložit nějaký objekt do galerie

4 namalovat krychli a položit ji na ostatní


5 udělat si selfie

6 připít si s ostatními – až nakonec, všichni společně


Pokud jste došli až sem nejen na monitoru počítače, ale i ve virtuální realitě, úspěšně jste složili maturitu z VR.

Blahopřejeme!